KitchenSmart otvarač konzervi

838055 KitchenSmart otvarač konzervi

Nema opisa proizvoda

  • 15 cm
  • 40 g
838055 KitchenSmart otvarač konzervi 838055 KitchenSmart otvarač konzervi