PowerGear™ nakovanjske čelične škare za rezanje grana (L) L98

112470 PowerGear™ nakovanjske  čelične škare za rezanje grana (L) L98

.

112470 PowerGear™ nakovanjske  čelične škare za rezanje grana (L) L98 112470 PowerGear™ nakovanjske  čelične škare za rezanje grana (L) L98