Splitting logs with Fiskars wedgers and log splitters

Klinovi i alati za kalanje debla

Kalajte trupaca uz minimalni napor

Ako imalo vremena provodite u šumi obarajući stabla, trebat će vam razni pribor koji će vam pomoći u obaranju stabala i usitnjavanju drva. To uključuje uporabu klinova i sjekira za kalanje drva koje pomažu kod većih trupaca ili stabala koje treba usmjeriti da padnu u određenom smjeru. Fiskars nudi asortiman solidnih alternativa za svakoga tko je zainteresiran za pripremu drva u šumi.